Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá (9:00 - 19:00 hod)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
STAŇ SE I TY PŘÍZNIVCEM eshopu ModniVyprodej.cz

a užívej doživotní SLEVY -20% na celý nákup
ZAREGISTRUJ SE - PŘIHLAS SE - A MÁŠ TO!

Zásilky denně expedujeme také na Slovensko

VIP shoping na modnivyprodej.cz

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.modnivyprodej.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Prodávající

BOMANITAS s.r.o., Bílkova 19, 110 00 Praha 1, Czech Republic, IČ: 01813838 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212105, dne 28.6.2013
email: info @ modnivyprodej.cz (na dotazy odpovídáme nejpozději do 24 hodin)

Vymezení pojmů

Kupní smlouva - návrhem k uzavření kupní smlouvy, je-li kupujícím spotřebitel, je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Dodavatel / prodávající - obchodní společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení objednávky kupujícího). Před samotným zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko "Objednat". K potvrzení přijetí objednávky dochází prodávajícím neprodleně písemně elektronickou poštou na zadaný e-mail kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Daňový doklad obdrží kupující se zbožím nebo v samostatné příloze či obálce.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu https://www.modnivyprodej.cz.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel, kupující používá.

3. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky nebo elektronickou poštou (prosíme uveďte číslo Vaší objednávky) a to do nejpozději do 24 hodin od zadání objednávky. Storno poplatky v tomto případě neúčtujeme. Pokud je objednávka stornována po 24 hodinách od zadání objednávky, činí storno poplatek 25% z celkové kupní ceny.

V případě dlouhodobé nedostupnosti zboží, nebo změny či vyřazení produktu z katalogu eshopu si vyhrazuje prodávající právo objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy stornovat. O případném stornování objednávky z uvedených důvodu bude zákazník o této skutečnosti následně písemně informován.

4. Ceny

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena je uvedena v závazné objednávce a na webových stránkách. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém katalogu bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v elektronickém katalogu jsou platné vždy v okamžiku uskutečnění objednávky.

5. Dopravné

V případě, že si Kupující zásilku nepřevezme od Dopravce, České pošty či například nevyzvedne v úložní době, nebo jiným způsobem zmaří její doručení, je povinnen uhradit Prodávajícímu přepravní náklady vynaložené v plné výši, a to se týká i případného opětovného zaslání na žádost kupujícího. Náklady musí být uhrazeny ještě před opětovným zasláním a to včetně nákladů prvotního zaslání vzniklých. V případě vrácení se zásilky prodávajícímu z důvodu nevyzvednutí od Dopravce či České pošty viz výše, a ztraceném zájmu o zboží či další nečinnosti k řešení situace nebo vzniklých nákladů ze strany kupujícího, má se za řešení pouze písemnou formou, je také povinen uhradit STORNO poplatek ve výši 50% prodejní ceny objednaného zboží včetně DPH, s čímž kupující potvrzením a přijetím těchto obchodních podmínek také bezvýhradně souhlasí. V případě platby předem a STORNA objednávky z důvodu výše popsaných, je STORNO poplatek odečten z již zaplacené částky včetně přepravních nákladů a veškerých bankovních poplatků s objednávkou a vrácením rozdílu případně vzniklých. Rozdíl bude následně vrácen na účet kupujícího.

Platební podmínky - Platit lze standardním bankovním převodem, platební kartou online, online bankovním převodem, platební kartou, hotově nebo platební kartou  na odběrním místě, dobírkou.

Praha Expres - Karlovy Vary Expres - Plzeň Expres (Doručení v den objednání) - Pro dodání zboží nejpozději do 24 hodiny (do půlnoci) předmětného dne, nutno uskutečnit objednávku i platbu (připsání finanční částky na náš účet) nejpozději do 15:00 hodiny daného dne. Služba není provozována během víkendu.

DOPRAVA na ModniVyprodej.cz je ZDARMA - U veškerých uskutečněných objednávek v minimální výši 200 Kč, je přepravné zdarma. 

OSOBNÍ ODBĚR pro veškeré zákazníky je ZDARMA - Dle aktuální otevírací doby výdejního místa. V případě volby OSOBNÍHO ODBĚRU "ModniVyprodej.cz PRAHA", vyčkejte na potvrzující email s osobním PIN kódem pro možné vyzvednutí. Zboží je pak pro vás REZERVOVÁNO na ODBĚRNÍM MÍSTĚ, po dobu 5 kalendářních dnů.

6. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V této lhůtě musí kupující, spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

V případě, že se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje kupující o tomto faktu prodávajícího nejlépe písemně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz (formulář ke stažení zdarma).

Kupující dodrží následující:

 • vrácené zboží musí být kompletní, tj. ve stavu v jakém bylo zasláno, pořízeno, dodáno
 • oblečení ani doplňky nesmí být nošeny, poškozeny, roztrženy, barveny, přešity, vyprány ani speciálně čištěny, ušpiněny od makeupu či jinak. Stejně tak nesmí být zboží zkracováno, přešíváno či jinak upravováno, nesmí být odstraněna originální visačka, etiketa na produktu.
 • zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno. Pokud spotřebitel poruší originální zapečetěný obal u dodaného výrobku, u něhož nelze předpokládat, že by jej bylo možno následkem toho z hygienických (především spodní prádlo) či bezpečnostních důvodů ještě použít, není možné takové zboží dodavateli vrátit
 • zboží odešle na adresu:
  BOMANITAS s.r.o. (divize ModniVyprodej.cz), Českomoravská 1308/1, 190 00 Praha.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující nebo vzájemná dohoda neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením či odesláním zboží kupujícímu, tj. jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně zákaznicky nákladný typ standardního doručení, který nabízíme, tj. jiný než DOPRAVA ZDARMA). V případě nedodržení uvedených parametrů pro možné ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, zejména však nedodržení 14 denní lhůty, odstranění visačky na zboží, či znehodnocení produktu, má prodávající nárok na vyúčtování nákladů spojených se skladováním, navrácením zboží zpět kupujícímu a paušální odměnu za práci Reklamačního technika při vyhotovění písemného vyjádření k případu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Zboží není možno vracet na dobírku, takto nebude prodávajícím přijato. Doporučujeme zboží při zasílání zpět pojistit.

6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Při prodeji zboží shromažďuje prodávající pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, a to za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující svým nákupem souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. O změnu osobních údajů nebo jejich vymazání lze kdykoliv požádat telefonicky nebo emailem.

8. Zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

9. Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, spotřebitel je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží, které je prezentováno jako nové, je zákonná záruční doba 24 měsíců. Vyjímku tvoří zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena přímo u popisu zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 6 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

III. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Ihned po dodání zásilky je kupující povinen obsah prohlédnout a jiné než objednané zboží, popř. další podstatné závady, které nebyly uvedeny v popisu zboží oznámit ihned prodávajícímu a to nejpozději do 24 hodin od převzetí, písemnou formou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč. zák. a č. 513/1991 Sb., Obch. zák., ve znění pozdějších ustanovení.

POKUD NEBUDETE S NAŠÍM ZBOŽÍM SPOKOJENI, MŮŽETE JE REKLAMOVAT!

Reklamace musí být z důvodu protokolace a evidence zaslána nejdříve e-mailem nebo písemně a poté zaslána Poštou nebo Přepravní společností dle výběru kupujícího na adresu: BOMANITAS s.r.o. (divize ModniVyprodej.cz), Českomoravská 1, 190 00 Praha.

Zboží je možno také vrátit a to bez udání důvodu. Více také ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

Další ustanovení se řídí platnými zákony ČR v den realizace obchodu, kterým se v tomto případě myslí závazná rezervace nebo objednávka. V případě, že vyhodnotíme jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní, či nás zákazník záměrně uvede v omyl, vyhrazujeme si po předchozím upozornění právo zákazníka v budoucnu neobsluhovat. Prodávající může také zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 60 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@modnivyprodej.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020

ZBOŽÍ DORUČÍME DNES

OSOBNÍ ODBĚR + dalších více než 1000 VÝDEJNÍCH MÍST ZDARMA

    Tisíce výdejních míst

MYSLÍME TO VÁŽNĚ!

     Staráme se o VÁS  a

shop4fans.cz

   Myslíme to vážně!již 10 let

ModniVyprodej.cz
Tel / SMS / WhatsApp
Po-Pá (9:00 - 19:00 hod)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz